نیروی بی پایان

تنها آن هستی دارد

نیاز ، اصلی ترین مانع در راه رسیدن به آرامش و سکوت درونی است . نیاز ، هیجان تولید

می کند و هیجان ، دشمن آرامش است . کم کردن و به تدریج از بین بردن نیازها ، باعث

آرامش می شود .

در این راه ، باید نیازهای اساسی را شناسایی کرد و نیازهای غیرواقعی را حذف کرد ، ولی

اصلی ترین کار ، از بین بردن احساس نیاز است . باید چیزی را خواست ، بدون هیجان و

بی قراری نیاز . و برای رسیدن به این مرحله ، باید دل کندن را آموخت ؛ دل کندن از

همه چیز و همه کس .

باید یاد بگیریم بدون نیاز و احساس وابستگی ، چیزی را بخواهیم . وابستگی باید از بین

برود ، حتّا وابستگی به خدا . این را باید تمرین کرد و یاد گرفت .  

برای داشتن معبد تنهایی ، باید طناب هایی که ما را به بیرون متّصل کرده ، قطع شود ، وگرنه

هروقت که شما می خواهید لحظه ای در معبدتان تنها بنشینید ، این طناب ها ، شما را به

بیرون می کشند .

نیازهای جسمی را باید بی هیجان برآورده کرد ، خوردن ، خوابیدن ، ... و نیازهای ذهنی

و احساسی را باید از بین برد . زیستن بی نیاز ، زیستن در آرامش و به سر بردن در

معبد تنهایی است .
نوشته شده در پنج‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1391ساعت 12:37 توسط شاهین نظرات (5)


Design By : Pichak